SANGHA

icn-new_small

Mobilní aplikace nabízí praktikujícím dzogčhenu soukromý a bezpečný prostor pro sdílení informací v rámci komunity. 

Pomocí telefonu mají členové komunity všude na světě přístup k přehledu organizovaných aktivit a praxí společenství. Mohou se zapojit do spolupráce nebo sami zorganizovat událost a dát o ní vědět ostatním. 

Součástí aplikace je modul připomínající důležité meditační praxe.

Registrace do aplikace je zabezpečena tak, aby byla přístupná pouze členům dzogčhenové komunity.

Součástí řešení je webová administrace.

Více informací 

Prezentační video

HEARTH.NET

hearth PLAMEN

Štědrá sociální síť, jež se orientuje na kvalitní mezilidské vztahy a podporuje integraci ekonomiky daru do každodenního života. 

Vyvinuli jsme a provozujeme webovou platformu, která umožňuje praktikování vědomé štědrosti a laskavosti formou otevřeného trhu darů – tzv. Dařiště. 

Lidé se zde mohou setkávat, sdílet, žádat a nabízet jak fyzické předměty, tak služby, vlastní čas, vědomosti či informace. 

Skrze vlastní zkušenost tak lze dojít k poznání, že vzájemná štědrost a laskavost je nejlepší investicí vedoucí k plnohodnotnému a naplněnému životu.

Všechny naše praktické zkušenosti s ekonomikou daru jsme shrnuli v e-knize Darování vytváří zázraky

Více informací

KOMUNITNÍ APLIKACE

ikona

Projekt, který se rozvíjí z práce na aplikaci Sangha.

Aplikace umožní Vaší komunitě informovat členy o všech událostech, které v rámci svého působení pořádáte. Podporuje komunitní způsob života, umožňuje řadovým členům organizovat vlastní události a sdílet je. 

Aplikace má globální přesah. Kamkoliv na světě přijedete, budete díky lokalizaci vědět, co místní členové pořádají a kde se scházejí. 

Můžete se bavit o projektech, spolupracovat na jejich realizaci, mít přehled o aktuálním dění v komunitě a být jeho nedílnou součástí.

Dbáme na bezpečnost a soukromí. Proces registrace do aplikace je navržen tak, aby umožnil vstup pouze ověřeným členům. Informace, dokumenty, fotografie a další materiály jsou šifrovány a  přístupné výhradně členům komunity. Součástí řešení je webová administrace.

V případě zájmu o aplikaci nás prosím kontaktujte.